12:05:52 PM 1399 / 03 / 16
 

بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته مدیریت کیفی/ ارزش های متعالی/ اخلاق و موازین شرعی

اعضاء کمیته:

  • رئیس بیمارستان ، مدیر بیمارستان ، دو نفر پزشک، رئیس حسابداری ، مترون بیمارستان، نماینده دفتر مقام معظم رهبری و رئیس دانشگاه، نماینده کمیته های بیمارستانی

   زمان برگزاری کمیته: 

  • هر دو ماه یکبار

 

شرح وظایف کمیته:

  • طراحی و برنامه ریزی نحوه ی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر
  • معرفی رابطین اجرای فریضه مذکور در رده های مختلف کارکنان، کارآموزان، کارورزان
  • برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت و بهبود خدمات قابل ارائه به مراجعین
  • برنامه ریزی جهت اجرای صحیح تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع
  • بررسی و تدوین برنامه جهت ایجاد اعتماد متقابل بین پرسنل و مردم
  • بررسی دیدگاه ها ی اصلاحی کادر پزشکی و تخصصی در جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران و رضایتمندی پرسنل
  • برنامه ریزی در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و تخصصی
  • ترویج مشاوره پزشکی و نظارت بر نحوه ی حضور و عملکرد متخصصین با مراعات سلسله مراتب عملی در مداوای بیماران
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر