10:38:13 AM 1400 / 02 / 24
 
 بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آندوسکپی سینوس
 
در سالیان اخیر توجه جراحان در سراسر دنیا ودر تمام حیطه ها، به انجام اعمال تشخیصی ودرمانی با روشهای کمتر تهاجمی معطوف شده است. منظور از این روشها، کاهش اندازه برشهای جراحی یا حذف آن و دسترسی مستقیم به نقاط آناتومیک دور از دسترس با استفاده از ابزارهای آندوسکپیک است.
از جمله این روشهای کمتر تهاجمی جراحی آندوسکپیک سینوس است. در این نوع جراحی با استفاده از لنزهای ویژه و منابع نور سرد، سینوسهای پارانازال و ساختارهای اطراف مورد معاینه و جراحی قرار می گیرند. این جراحی از طریق بینی و بدون استفاده از برشهای مخاطی یا پوستی صورت گرفته، علاوه بر کاهش درد و عوارض پس از عمل، باعث افزایش دقت و حیطه عملکرد جراح می گردد.
 
کاربردها:
در حال حاضر مهمترین کاربردهای آندوسکپی سینوس عبارتند از:
  1. معاینه ساختارهای داخل بینی و سینوسهای پارانازال بمنظور تشخیص عفونتهای مزمن (سینوزیت مزمن) ومشکلات آناتومیک و مادرزادی.
  2. تخلیه چرک و بازکردن منفذ طبیعی سینوس ها در سینوزیت های طول کشیده که علاوه بر کاهش علائم باعث به حداقل رسیدن میزان عود در آینده می گردد.
  3. برداشتن پولیپ بینی و سینوس ها که با توجه به وسعت جراحی، با حداقل میزان عود همراه است.
  4. بازکردن مجرای اشکی یا عملDCR بدون برش پوست و شکستن استخوان.
  5. کنترل خونریزی های شدید بینی که مقاوم به درمان بوده و با روشهای معمول متوقف نمی شود.
  6. کاهش حجم اربیت در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید و اگزوفتالمی(بیرون زدگی چشم).
  7. متوقف کردن نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دچار ضربه مغزی و.... بدون نیاز به جراحی وسیع از راه جمجمه.
  8. آزادسازی عصب بینایی در مواردی که به علت ضربه تحت فشار می باشد.
  9. برداشتن تومورهای بینی، سینوس و قاعده جمجمه با حداقل خونریزی و عوارض پس از عمل.
در حال حاضر با توجه به محبوبیت روزافزون آندوسکپی سینوس نزد بیماران و جراحان گوش و حلق و بینی، این روش جراحی درحال گسترش و نوآوری مداوم می باشد.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر