3:04:07 AM 1398 / 05 / 29
 

آزمایشگاه بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 معرفی:

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیدامیرحسن متینی
مسئول آزمایشگاه: آقای علی آقاجانی

مدرک تحصیلی: متخصص آسیب شناسی

موقعیت مکانی آزمایشگاه: ساختمان شماره 5 (مصلح) - طبقه زیرزمین


   شرح وظایف آزمایشگاه:

 • راهنمایی مراجعین و برخورد مناسب
 • اطمینان تا قبل از وجود آمادگی لازم در مراجعین سرپایی به هنگام نمونه‌گیری
 • تحویل نمونه‌های ارسالی از بخشها و مراجعین سرپایی
 • انجام آزمایشات بیماران بستری و مراجعین سرپایی
 • ثبت نتایج آزمایشات در دفاتر مربوطه  و نرم‌افزار کامپیوتری
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردی
 • هماهنگی با کلیه واحدهای بیمارستان به منظور بهبود فرایندهای جاری
 • تلاش در جهت تأمین تجهیزات و وسایل مورد نیاز واحد و اطلاع به مسئولین ذیربط
 • همکاری با دانشجویان بصورت آموزش تئوری و عملی
 • استفاده از روشها و شیوه‌های جدید و اصول صحیح جهت ارتقاء خدمات واحد مربوطه
 • کنترل و نظارت دقیق بر ثبت مشخصات لیبل روی نمونه‌ها و کنترل برگه‌های درخواست آزمایش با نمونه ارسالی بیماران سرپایی از نظر کمیت و کیفیت
 • انجام نمونه‌گیری با رعایت اصول صحیح و آموزش‌های لازم از مراجعین سرپایی
 • پیگیری، انجام و مستندسازی دقیق برنامه کنترل کیفی
 • همکاری و مشارکت در برنامه‌های آموزشی،  تحقیقاتی و پژوهشی
 • شناخت کلیه دستگاهها، بکارگیری صحیح وسایل و در صورت نیاز پیگیری رفع نقص دستگاهها

    آزمایشات قابل انجام در این مرکز:

 • CBC 
 • ESR 
 •  PT,PTT (جهت انجام این آزمایش، قطع وارفارین به مدت سه روز قبل از آزمایش ضروری است)
 • BT, CT  
 •  FBS (جهت انجام این آزمایش، داشتن حداقل 12 ساعت ناشتایی ضروری است)
 •  BUN
 •  CR
 •  U/C, U/A
 •  Chol, TG 
 •  اسمیر و کشت ترشحات ارسالی از بخش و اتاق عمل (قبل از انجام این آزمایش، آنتی بیوتیک نباید مصرف شود)
 •  کراتینین (cr)، کلسیم (ca)، فسفر (p)
 •   HDL, SGOT, SGPT, ALP, LDH, GGT, ACP, CKN
 •  اسید اوریک، بیلی‌روبین توتال و دایرکت، آمیلاز، تروپونین، آلبومین

آزمایشاتی که به آزمایشگاه رفرانس ارجاع می شوند:

 • Na, K, T3, T4, TSH, ß HCG, Fe, TIBC, Ferrtin, HIV, Hbs Antigen  

سایر فعالیتها:

 • انجام نمونه برداری و کشت بصورت دوره ای از وسایل، کف و سطوح اتاق عمل برای کنترل عفونت
 • انجام نمونه برداری و کشت از حلق و بینی پرسنل اتاق عمل جهت کنترل عفونت های بیمارستانی
 • انجام آزمایش Stool برای پرسنل آشپزخانه و خدمات جهت ارتقاء بهداشت

     کارکنان

   تماس با آزمایشگاه:

     تلفن: 253 داخلی 55342020-031

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر