10:41:24 AM 1401 / 04 / 05
 

 واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 معرفی:

مسئول واحد : عباس دلیریان 

مدرک تحصیلی: لیسانس

موقعیت مکانی:

 • جنب بایگانی مدارک پزشکی، ساختمان شماره  4
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف:

 • بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها و سوپروایزر آموزشی
 • انجام اقدامات لازم در زمینه پذیرش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و اخذ مجوز از دانشگاه و صدور گواهینامه پس از پایان هر  دوره
 • ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
 • دریافت آخرین دستورالعملها در خصوص آموزش و اطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه در واحدها
 • ثبت دوره‌های آموزشی کارکنان در برنامه جامع آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • پاسخگویی به مکالمات  تلفنی و مراجعین بصورت حضوری در جهت رفع مشکلات آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان جهت استفاده در امور اداری
 • شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی بمنظور ارتقاء دانش  و مهارتهای فردی
 • تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 •  همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

  بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزش کارکنان

شرح وظایف پست های سازمانی

    اطلاعیه ها

    سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان

   تماس با واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان:

            تلفن: 252 داخلی 55342020-031

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر