1401 / 04 / 05 8:59:25 AM EN
ورود
جستجوی پیشرفته


فرم ثبت خطاهای پزشکی

همکار گرامی

با اطمینان از عدم امکان بروز هرگونه مشکل برای شما ، خطایی را که مشاهده نموده یا انجام داده اید بدون ذکر نام در این فرم وارد نمایید . لطفاً جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه پیشنهادات خود را ذکر نمایید.

از حس مسئولیت شما سپاسگزاریم - دفترحاکمیت بالینی بیمارستان متینی
 

    نوع خطا :
  توضیح نحوه بروز خظا :
    آیا خطا منجر به بروز آسیب بیمار شده است؟ :
  چگونه :
    آیا خطا منجر به بروز آسیب پرسنل شده است ؟ :
  چگونه :
    آیا منجر به بروز آسیب تجهیزات شده است ؟ :
  چگونه؟ :
  لطفاً راهکارهایی که برای رفع آن پیشنهاد می کنید را بنویسید :
  لطفاً پیشنهادات خود را برای پیشگیری از دیگر خطرات بالقوه بیان کنید. :
تصمیمات اخد شده
  تصمیمات اتخاذ شده و اقداماتی که برای رفع آن انجام شده است :
.

   
کد امنیتی :

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Error for FooterLink2
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان

   نام شما:
ایمیل شما:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده: