9:59:02 AM 1401 / 04 / 05
 

معاونت آموزشی بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  معرفی:

معاون آموزشی بیمارستان: دکترامیرحسین احسنی، متخصص گوش و حلق و بینی

مرتبه علمی: استادیار

موقعیت مکانی آموزش: ساختمان شماره 1، طبقه فوقانی

 

شرح وظایف دفتر معاونت آموزشی بیمارستان:
 • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازهای آموزشی گروهها و بررسی و تنظیم اطلاعات جمع آوری شده
 • بررسی و اظهار نظر در مورد احتیاجات مالی و اعتبارات لازم برای گروهها
 • ارزشیابی کار و فعالیتهای اعضاء هیأت علمی و کوشش در رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه
 • همکاری و تأیید پایان نامه های دستیاران و اینترنها و ارسال آنها به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • فراهم نمودن موجبات تأمین رفاه اینترنها در پاویون
 • درخواست، پیگیری و تهیه و تحویل وسایل آموزشی و کمک آموزشی
 • جمع آوری و تکمیل مدارک و سوابق مربوط به متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی
 • همکاری در زمینه جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات دانشگاه
 • تنظیم و ثبت آراء و صورتجلسات گروههای آموزشی و اخذ امضاء شرکت کنندگان و ارسال صورتجلسه به واحدهای مربوطه
 • همکاری در بررسی مشکلات مربوط به امور آموزشی بیمارستان از نظر کادر آموزشی، اجرای برنامه ها، آئین نامه و مقررات آموزش و ...
 • ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور رفع نیازهای آموزشی
 • کمک در تهیه و تنظیم مقررات آموزشی و شرایط لازم جهت برقراری هر دوره (مدت کلاسها)، مواد مورد تدریس، محتوای دروس و نحوه امتحانات با همکاری دانشگاه
 • همکاری در خصوص اقدامات لازم جهت صدور گواهینامه های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی پس از پایان دوره توسط مرکز توسعه دانشگاه
 • همکاری با کارشناسان مربوطه در جهت انجام وظایف محوله
 • بایگانی نامه های مدیر گروه و معاونت آموزشی بیمارستان و کلیه نامه های وارده و صادره
 • ثبت نامه های اداری و آموزشی مربوط به گروه در دفتر ثبت و ارسال آن به مراکز مختلف
 • ثبت عملکرد روزانه اعضای گروه در دفتر (اعم از شرکت در MR، راند، کشیک و ...)
 • نصب آگهی های علمی در بورد آموزش و بخشها
 • آماده کردن و پاسخگویی به نامه های اداری و آموزشی گروه (اعم از پایان نامه ها، معرفی کارگاهها و ...)
 • درخواست مواد مورد نیاز گروه اعم از خرید وسایل آموزشی و کمک آموزشی

آموزش بیمارستان بصورت دوره ای پذیرای دانشجویان رشته های مختلف پزشکی، پرستاری، اتاق عمل و آزمایشگاه و نیز دانشجویان کارورزی رشته های پزشکی، پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی و فناوری اطلاعات سلامت می باشد.
بیمارستان در بخش آموزش دارای دو کلاس درس و دو پاویون مجزا جهت اینترنهای آقا و خانم است.

 نمرات دانشجویان پزشکی

 کارکنان

 تماس با  معاونت آموزشی (واحد آموزش) بیمارستان:

    تلفن: 222 داخلی 55342020-031

تاریخ بروز رسانی  07/10/95

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر