10:10:22 AM 1401 / 04 / 05
 

 خدمات  بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 معرفی:

مسئول خدمات بیمارستان:خانم زهرا حیدری

مسئول بهداشت محیط بیمارستان: آقای عباسعلی محمودی

موقعیت مکانی واحد: ساختمان شماره 3

 
 

  شرح وظایف واحد  خدمات:

 • آموزش به بیماران، کارکنان و مراجعین در مورد کلیه برنامه های آموزشی مستمر
 • شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه
 • نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی، شیمیایی و کلر باقیمانده
 • نظارت و کنترل بر نحوه جمع‌آوری، انتقال، نگهداری و دفع صحیح زباله
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمت های بیمارستان از قبیل توری پنجره ها، کپسول اطفای حریق
 • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شستشو و نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخشهای بیمارستان
 • کنترل سلامتی کارکنان، تشکیل پرونده بهداشتی و رعایت موازین بهداشت فردی
 • نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی
 • شرکت در سمینار جلسات آموزشی و بازآموزی و کلاسهای آموزشی جهت بالابردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران
 • هماهنگی با مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی
 • ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مرکز بهداشت به همراه فرم آمار
 • معرفی کارکنان جهت واکسیناسیون توأم بالغین و هپاتیت Bبه افراد در معرض خطر به واحد واکسیناسیون بیمارستان
 • انجام ابتکاراتی در رابطه با مسائل بهداشتی در مورد همراهان، عیادت کنندگان و ...
 • نظارت بر تهیه و استفاده پرتوکاران از فیلم بچ و سایر وسایل ایمنی و ثبت نتایج در پرونده بهداشتی افراد در صورت نداشتن مسئول فیزیک بهداشت در بیمارستان
 • پیگیری اطلاع رسانی دستورالعملها و بخشنامه های کشوری و مشارکت در اجرای آن
 • آموزش بهداشت شامل نیازسنجی، برگزاری کلاس،  تهیه پمفلت، پوستر، جزوه آموزشی، نمایش فیلم و ...
 • کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کارگیری روشهای مناسب
 • نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری از مواد شوینده و ضدعفونی کننده
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر ضد عفونی و استریلیزاسیون وسایل محیط
 • همکاری در امر آموزش و کارآموزی دانشجویان
 • رسیدگی به شکایات بیماران، همراهان، مراجعین و کارکنان از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان
 • مشارکت و همکاری در هنگام بروز بلایا، اپیدمی ها و ارائه خدمات لازم

   شرح وظایف واحد  بهداشت محیط:

 • نظارت بر کنترل کیفی آب بیمارستان
 • نظارت بر جمع آوری و دفع فاضلاب بیمارستان
 • نظارت بر امحاء پسماند بیمارستانی
 • نظارت بر تهیه وتوزیع غذا در بیمارستان
 • نظارت بر وضعیت نظافت بیمارستان
 • نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه
 • نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان
 • نظارت و پیگیری بهسازی بیمارستان

 

    تماس با واحد بهداشت و خدمات:

     تلفن: 241 داخلی 55342020-031

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر