10:13:13 AM 1401 / 04 / 05
 

 مدارک پزشکی بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 معرفی:

مسئول واحد مدارک پزشکی بیمارستان: عباس دلیریان

مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی

موقعیت مکانی:

 • پذیرش بیماران بستری: ساختمان شماره 5 (مصلح) طبقه همکف
 • آمار ، کدگذاری و بایگانی مدارک پزشکی: ساختمان شماره  4

 

 

 

 

 

 

    شرح وظایف و فعالیتهای واحد مدارک پزشکی:

 • انجام کلیه امور مربوط به پذیرش بیماران (تشکیل پرونده و راهنمایی بیمار جهت مراجعه به صندوق، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و بخش بستری)
 • بررسی پرونده ها از نظر کامل بودن و تفکیک آنها
 • کدگذاری تشخیص‌ها و اعمال جراحی ثبت شده در پرونده ها
 • ثبت پرونده های بیماران در نرم افزار کامپیوتری مربوطه
 • پوشه‌کردن و بایگانی پرونده ها مطابق سیستم استاندارد
 • حفظ و صیانت از مستندات ( حفاظت، ایمنی و رازداری)
 • استفاده از روشها و اصول صحیح و شیوه‌های جدید جهت ارتقاء خدمات واحد مربوطه
 • جمع آوری اطلاعات آماری از واحدهای بیمارستان و ارسال آمار به مراجع ذیربط
 • تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین شاخص‌های آماری و ارجاع به مقامات بالاتر
 • رسم نمودارهای آماری در مواقع لزوم
 • همکاری با مراجع قانونی در خصوص پاسخگویی به شکایات قانونی و امور متوفیان
 • همکاری با پزشکان،  محققان، دانشجویان مراجعه کننده در خصوص ارائه پرونده جهت مطالعه، تحقیق و پژوهش
 • تشکیل کمیته مدارک پزشکی و همکاری با سایر کمیته های بیمارستانی
 • آموزش تئوری و عملی دانشجویان رشته مدارک پزشکی
 • تأمین فرمها، پوشه‌ها، اقلام و تجهیزات مورد نیاز واحد
 • همکاری و هماهنگی با سایر واحدها جهت انجام فرایندهای جاری بیمارستان  

     مراحل پذیرش بیمار جهت بستری یا عمل جراحی

     مراحل ترخیص بیمار

     شاخصهای آماری بیمارستان

     ویژه دانشجویان مدارک پزشکی

     کارکنان

    تماس با واحد مدارک پزشکی:

 • تماس با مسئول مدارک پزشکی: 252 داخلی 55342020-031
 • تماس با پذیرش: 250 داخلی 55342020-031
 • تماس با بایگانی مدارک پزشکی: 251 داخلی 55342020-031
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر